යළි දුම්රිය වර්ජනයක්

18

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැය 24 ක වැඩ වර්ජනයක් සිදු කරන බව දුම්රිය මෙහෙයුම් අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

සම කැඳවුම්කරු ලාල් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේ දුම්රිය සේවය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කළද සැලසුම් කළ පරිදි ගැටලු‍වලට විසඳුම් ලැබෙන තෙක් සතියකට වරක් පැය 24ක වැඩ වර්ජනයක් සිදුකරන බවයි.

Your Comments