යළි දැනුම්දෙනු තුරු 16 කණ්ඩායමට ඇමති ආරක්ෂාව

55

යළි දැනුම්දෙනතුරු ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වූ දහසය දෙනාගේ කණ්ඩායමට ඇමති ආරක්ෂාව ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, නීතිය හා සාමය විෂයභාර අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ ප්‍රභූ ආරක්ෂක කමිටුව ගත් තීරණයකට අනුවයි.

ඒ අනුව ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වූ කැබිනට්, රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට පෙර තිබූ ආරක්ෂාව තවදුරටත් ලබාදෙනු ඇති.

සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයට අනුව කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකුට ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් හත්දෙනෙකුගේ ආරක්ෂාව හිමිවනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුට හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුට හිමිවන්නේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් තුන්දෙනෙකු හෝ හතරදෙනෙකු පමණයි.

Your Comments