යළිත් ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් ඇති නොවීමට අවශ්‍ය ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි

17

යළිත් මෙරට ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් ඇති නොවීමට අවශ්‍ය ආරක්ෂීත වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්.

Your Comments