මොණරාගල පවුල් රැසක් නීත්‍යානුකූලව විවාහ වී නැහැ

59

මොණරාගල ප්‍රදේශයේ වසර ගණනාවක සිට නීත්‍යානුකූල ලෙස විවාහ නොවී සිටි පවුල් 14 ක් නීත්‍යානුකූල විවාහයට පත් කිරීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

NEWS24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගීතා ශ්‍රියාණි පද්මකුලසූරිය මහත්මියගේ මැදිහත්වීමෙන් සිදු කළ ජංගම සේවයක දී එම කටයුතු සිදු කළ බවයි.

ආර්ථික අපහසුතා සහ නිසි අවබෝධයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් මොණරාගල ප්‍රාදේශීය කොට්ටාසය තුළ පවුල් රැසක් නීත්‍යානුකූල ලෙස විවාහ නොවී සිටින බවයි වාර්තාවන්නේ.

Your Comments