මෙරට සංහිඳියාව ගැන යෝජනාවක් අද එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට

24

මෙරට සංහිඳියාව සහ වගවීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් රටවල් 05 ක අනුග්‍රහය ඇතිව සකස් කළ යෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 40 වන සැසිවාරයට අද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
සංහිඳියාව වගවීම හා මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග එහි ඇතුළත් බව සදහන්.
එම යෝජනාව බ්‍රිතාන්‍ය ඉදිරිපත් කරන්නේ කැනඩාව, ජර්මනිය මැසිඩෝනියාව සහ මෝටිනීග්‍රෝ යන රාජ්‍යයන් සමඟ එක්වයි
මේ අතර, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සිය කාර්යාලය සකස් කළ වාර්තාව ජගත් මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස් මිෂෙල් බැචෙලෙට් විසින් ඊයේ පස්වරුවේ ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

Your Comments