මෙරට මුහුදු සීමාව උල්ලංගනය කළ ඉන්දීය ධීවරයින් 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

54

මෙරට මුහුදු සීමාව උල්ලංඝණය කළ ඉන්දීය ධීවරයින් 8 දෙනෙකු කල්පිටිය – කදිරමලේ මුහුදු තීරයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඒ නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින්.
එලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ තමිල්නාඩුවේ පදිංචි මෙම ධීවරයින් 8 දෙනෙකුයි.
ඉදිරි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සදහා ඔවුන් පුත්තලම සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත භාර දී තිබෙනවා.

Your Comments