“මෙම වසරේදී පළාත් සභා මැතිවරණය කොහෙත්ම බෑ” – හේතු මෙන්න

30

පවතින තත්වය අනුව කිසිසේත්ම මෙම වසරේදී පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහස්පෙරුම මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

එහිදී කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා, අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, මහින්ද අමරවීර මන්ත්‍රීවරයා, හේෂා විතානගේ මන්ත්‍රීවරයා මෙන්ම චමින්ද විජේසිරි මහතා, බිමල් රත්නායක මහතා සහ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා ද අදහස් පළ කළා.

Your Comments