මූලික වැටුප දහසක් කරන්නැයි ඉල්ලා අදත් වතු කම්කරුවන් විරෝධතාවක

23

තම මූලික වැටුප රුපියල් 1000ක් දක්වා ඉහළ දමන ලෙස ඉල්ලමින් වතු කම්කරුවන් පිරිසක් අද හැටන් නගරයේදී උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා.
දහසේ ව්‍යාපාරය සංවිධාන කළ මෙහිදී කළු කොඩි ඔසවමින් වතු කම්කරුවන් සිය විරෝධතාව දැක්වූ බවයි නිවිස් 24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.
රජය අයවැයෙන් රුපියල් 50ක දීමනාවක් ලබාදෙන බව පවසා වතු කම්කරුවන් මුලා කරමින් සිටින බවටයි දහසේ ව්‍යාපාරය චෝදනා කළේ.
මීට පෙර ද වතු කම්කරුවන් මූලික වැටුප දහසක් දක්වා ඉහළ දමන ලෙස ඉල්ලා උද්ඝෝෂණ සිදු කළා.

Your Comments