මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

14

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක හටගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා.
පොලිසිය පැවසුවේ කොල්ලුපිටිය සහ කොම්පඤ්ඤවීදිය අතර ප්‍රදේශයේදී දුම්රියක් පීලි පැන ඇති බවයි.
දුම්රිය පීලි පැනීම හේතුවෙන් උත්තරානන්ද මාවත අවහිර වීම නිසා විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසට පොලිසිය රියදුරන්ට උපදෙස් ලබාදෙනවා.

 

Your Comments