මුන්නේෂ්වරම් දේවාලයේ මංගලයේ රාජකාරීවලින් ඉවත්වීමටත් PHIලා තීරණය කරයි

26

තම ගැටළුවට විසඳුම් ලබාදීමට බලධාරීන් කඩිනමින් ඉදිරිපත් නොවන්නේ නම් ඉදිරියේ පැවැත්වෙන හලාවත – මුන්නේෂ්වරම දේවාලයේ මංගල්‍යය සමයේ සෞඛ්‍ය රාජකාරිවලින්ද ඉවත්වීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පවසනවා.
තලවිල දේවස්ථානයේ මාර්තු මංගල්‍යයේ සෞඛ්‍ය රාජකාරි සඳහා යොදවන ලද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට හිමි අතිකාල දීමනා මෙතෙක් ලබා නොදීමට විරෝධය පළ කරමින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරුන් මේ වවන විට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය තුළ වැඩවර්ජනයක නිරත වනවා.
එම සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පැවසුවේ සිය ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම් ඉදිරියේදී දීපව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක් සිදු කරන බවයි.

Your Comments