මීළඟ ජනාධිපතිවරයා ගැන හෙළ උරුමය කියයි 

78

ඉදිරි ජනාධිපතිවණයේදි නව නායකත්වයක් මෙරටට අවශ්‍ය වන බව ජාතික හෙළ උරුමය පවසනවා.
එහි ජාතික සංවිධායක පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ මහතා පැවසුවේ එම අවශ්‍යතාව යටතේ වන ශක්තිමත් නායකත්වයකට සහයෝගය දැක්වීමට තම පක්ෂය සූදානම් බවයි.
වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජාතික හෙළ උරුමයේ ජාතික සංවිධායක පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ මහතා පැවසුවේ බොහෝ නායකයින් මේ වන විට ජනතාව ඉදිරියේ නිරීක්ෂණයයට ලක්ව ඇති බවයි.

Your Comments