මීනගයා පීලි පැනීමෙන් හානිදු වූ දුම්රිය මග ප්‍රතිසංස්කරණය අද දවස තුළ නිම කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා

20

මීනගයා දුම්රිය පීලිපැනීම හේතුවෙන් හානියට පත්වූ දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අද දිනය තුල අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අනුව අද රාත්‍රිය වන විට මඩකලපුව සහ ත්‍රීකුණාමලය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතු යථා තත්වයට පත්කිරීමට හැකිවනු ඇති බවයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා කියා සිටියේ.
කොළඹ සිට මඩකලපුව දක්වා ධාවනය වෙමින් තිබූ මීනගයා රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය අවුකන දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී පීලිපැනීමකට ලක්වුණේ පෙරේදා රාත්‍රීයේදීයි.
එහිදී දුම්රිය එන්ජිම සහ මැදිරි 6ක් පීලිපැනීමකට ලක්ව තිබූ අතර දුම්රිය මාර්ගයටද දැඩි අලාභහානි සිදුව තිබුනා.
මේ හේතුවෙන් කොළඹ කොටුවේ සිට මඩකලපුව දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය මහව දුම්රිය ස්ථානයට පමණක් සීමා කර තිබෙනවා.

Your Comments