මීනගයා දුම්රිය පිලි පනියි

12

කොළඹ සිට මඩකලපුව බලා ධාවනය වූ මීනගයා සීග්‍රගාමී දුම්රිය පීළි පැනීමට ලක්වී තිබෙනවා.
ඒ, හේතුවෙන් ත්‍රිකුණාමලය – මඩකලපුව දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී ඇති බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.
අවුකන දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී දුම්රිය එන්ජිම සහ මැදිරි 6ක් මෙලෙස පීලි පැනීමට ලක්ව ඇති බව සදහන්.

Your Comments