මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය සම්බන්ධ පැමිණිලි 31 ක්

11

ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ දක්වා කාලය තුළ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 31 ක් වාර්තා වී ඇති බව පැෆ්රල් සංවිධානය පවසනවා.
එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේ මේ දක්වා කාලය තුළ කිසිඳු මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වාර්තා වී නොමැති බවයි.
රාජ්‍ය බලය හා රාජ්‍ය දේපළ භාවිත කරමින් පත් වීම් ලබා දීම පිළිබඳ දෛනිකව සිද්ධීන් වාර්තා වෙමින් පවතින බව ඔහු සදහන් කලා.
එමෙන්ම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හරහා භාණ්ඩ බෙදා හැරීම පිළිබඳව ද සිද්ධීන් වාර්තා වන බවයි රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා කියා සිටියේ

Your Comments