මැතිවරණ කොමිසම හෙට ජනපති හමුවෙයි

21

ජනාධිපතිවරයා සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් අතර, සාකච්ජාවක් හෙට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ඒ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.
මහ මැතිවරණය සහ එහි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති.
එමෙන්ම, මහ මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු මැතිවරණ කොමිසම පළමු වරට අද දහවල් රැස් වුණා.

Your Comments