මැතිවරණ කොමිසම පක්ෂ ලේකම්වරු කැඳවයි

15

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරුන් අද පස්වරුවේ සාකච්ජාවකට කැඳවා තිබෙනවා.
පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් යෑම සම්බන්ධයෙන් එහිදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විරෝධය දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් වෙත දැනුම්දීමට නියමිතයි.
පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු ක්‍රමය පිළිබඳව අද දිනයේ අවසන් එකගතාවයකට පැමිණීමට නියමිත බව ද වාර්තා වනවා.
මේ අතර අද පැවැත්වෙන විශේෂ සාකච්ඡාවේදී පළාත් සභා මැතිවරණය පැරැණි මනාප ක්‍රමයට පැවැත්විය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැර අනෙකුත් සියලු පක්ෂ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට දැනුම්දීමට නියමිත බව වාර්තා වුණා.
මේ අතර උතුරුමැද, වයඹ, මධ්‍යම, සබරගමුව සහ නැගෙනහිර යන පළාත් සභා පහ මේ වනවිට විසුරුවාහැර ඇති අතර එහි පාලනය ආණ්ඩුකාරවරුන් වෙත පැවැරී තිබෙනවා.
පළාත් සභා අක්‍රිය වීම හේතුවෙන් පරිපාලන කටයුතු හා පළාත් සභා මගින් ඉටු කළ යුතු කාර්යභාරයන් ද ඇනහිට තිබෙන බව සඳහන්.

Your Comments