මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක්

28

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වෙනවා.
ඒ මහ මැතිවරණ දිනය සහ එය පැවැත්වීමට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සදහායි.
පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සහ ජුනි 20 වනදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනුකර තිබූ පෙත්සම් විභාගයට නොගෙන ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊයේ ඒකමතිකව තීන්දු කිරිමෙන් අනතුරුවයි මෙම සාකච්ඡාව කැදවා ඇත්තේ.

Your Comments