මාස 9කදී රත්‍රං වැටලීම් වලින් ලක්ෂ 8,806 ක ආදායමක්

8

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේදී නීති විරෝධීව මෙරටට ගෙන්වීමේදී අත්අඩංගුවට ගත් රත්‍රං ප්‍රමාණය ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරන බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවසනවා.
රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා  කියා සිටියේ 2017 වසරේදී රත්‍රං කිලෝ 52ක් රේගුභාරයට ගෙන ඇති අතර වසරේ ගතවූ කාලය තුළ රත්‍රං කිලෝ 86ක් සිය භාරයට ගත් බවයි.
වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා  පැවසුවේ මෙම වසර තුළදී සිදුකළ රත්‍රං වැටලීම්වලින් ශ්‍රී ලංකා රජයට මිලියන 880ක ආදායමක් ලැබුණු බවයි.

Your Comments