මාස නමයකදී අල්ලස් හා දුෂණ පැමිණිලි 1968ක්

56

මෙම වසරේ ගත වු කාලය තුළ සිය කොමිසමට පැමිණිලි 1968ක් ලැබී ඇති බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.
එහි විමර්ශන අධ්‍යක්ෂ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කළේ එම පැමිණිලි අතරින් පැමිණිලි 1264ක් විමර්ශනය සඳහා තෝරාගෙන ඇති බවයි.
ඒ අතර දූෂණ පැමිණිලි 900ක්, අල්ලස් පැමිණිලි 254ක්, අයුතු වත්කම් ඉපැයීම් 63ක්, වැටලීම් 47ක් වන බව හෙතෙම කියා සිටියා.
මෙම වසරේ අගෝස්තු 15 දක්වා ගත වූ කාලය තුළ වැටලීම් 28ක් සාර්ථක කරගෙන ඇති අතර එහිදී රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු පුද්ගලයින් 31 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments