මාන්කුලම් රෝහල් භූමියේ අස්ථී වසර 20කට වඩා පැරණි බවට නිගමනයක් [PHOTOs]

28

මාන්කුලම් රෝහල් භූමියෙන් හමු වූ අස්ථී කොටස් වසර 20කට වඩා පැරණි බව ට නිගමනය කර තිබෙනවා.

ඒ බව සඳහන් වන්නේ පොලිස් මූලස්ථානය නිකුත් කළ නිවේදනයකයි.

මාන්කුලම් රෝහල් භූමියේ කැනීම් කටයුතු මුලතිව් මහෙස්ත්‍රාත් නියොග්යකට අනුව ආරම්භ කර තිබෙනවා.

කැනීම්වලදී අස්ථි කිහිපයක් හා ඇඳුම්, පතුරුම් ඇතුලු උපකරණ කිහිපයක්ද හමු වූ බවයි මාන්කුලම් පොලීසිය පවසන්නේ.

මාන්කුලම් රෝහලට නව ගොඩනැඟිල්ලක් වෙනුවෙන් භූමිය සකස් කිරීමට කැනීම් කරන අවස්ථාවේ දී පසුගිය දා අස්ථි කොටස් කිහිපයක් සේවකයින් පිරිසකට හමු වූවා.

පොලිසිය මේ පිළිබඳ අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් පසු, 12 වනදා අදාල ස්ථානය පරික්ෂා කළ මුලතිව් මහෙස්ත්‍රාත් එස්.ලෙනින් කුමාර් මහතා නියෝග කළේ 13 වනදා සිට අදාල ස්ථානයේ වැඩිදුර කැනීම් කටයුතු සිදු කරන ලෙසයි.

කිලිනොච්චිය රෝහලේ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍යවරයාගේ සහභාගීත්වයෙන් කැනීම් කටයුතු සිදු කරන අතර, මිනිස් අස්ථි බවට අනුමාන කෙරෙන තවත් අස්ථි කොටස් කිහිපයක්, ඇඳුම්, පතුරම් ඇතුලු උපකරණ කිහිපයකද හමුව තිබෙනවා.

කැනීම් කටයුතු වෙනුවෙන් පුරා විද්‍යා නිලධාරීන්, බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශ නිලධාරීන් හා පොලීසියද දායකත්වය ලබා දෙන අතර හමු වූ අස්ථි හා උපකරන සාම්පල වැඩිදුර පරික්ෂණ කටයුතු සඳහා යොමු කොට ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළා.

(වන්නි – රොමේෂ් මධුෂංඛ)

Your Comments