මාතලේ වී වගාවේ හඳුනා නොගත් රෝගයක්

64

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගාවේ හඳුනා නොගත් රෝගයක් පැතිර යමින් පවතින බව ගොවීන් පවසනවා.

වී වගාව ආරම්භ කොට මාස දෙකක් පමණ ගතවූ පසු ගොයම් ගසේ පත්‍ර කහ පැහැ ගැන්වී සිහින්වීමක් සිදුවන බවයි ගොවීන් සඳහන් කළේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන් දැනුම්වත් කිරීමක්ද සිදුකර ඇති බවයි දඹුල්ල – පහළවැව ගොවීන් කියා සිටියේ.

Your Comments