මාතර – මත්තල අධිවේගයේ අකුරැස්ස පිවිසුම අසල විරෝධතාවක්

6

මාතර අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජයන්ති හංදිය ආසන්නයේ ඉදිකර ඇති මාතර – මත්තල අධිවේදිගි මාර්ගයේ පිවිසුම ඉදිරිපිට ප්‍රදේශවාසින් පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක නිරතවනවා.
නිව්ස් 24 වාර්තාකරු පැවසුවේ ඊයේ සිට මෙම පිරිස උද්ඝෝශනයේ නිරතව සිටින බවයි.
ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ මෙම අධිවේගී මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා තමන්ගෙන් රජය අත්පත් කර ගත් ඉඩම් සඳහා මෙතෙක් වන්දි මුදල් ගෙවා අවසන් කර නොමැති බවටයි.

Your Comments