මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයත් විවෘත වෙයි

21

මෙරට දුම්රිය ගමනාගමන ඉතිහාසයේ නව සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කරමින් මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය අද විවෘත කෙරෙනවා.
ඒ අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
දකුණුලකට අලුත්මගක් යන තේමාව යටතේ එහි ජාතික උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිතයි.
පෙරවරු නවයට යෙදෙන සුබ මොහොතින් මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ මංගල දුම්රිය ධාවනය සිදු කරනු ඇති.
ඉදිරියේ දී මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති දුම්රිය සංඛ්‍යාව හතක්.
ඉන් එක් දුම්රියක් ගාල්ල දක්වා ද දුම්රිය හතරක් මරදාන දක්වා ද ගමන් කරන අතර සෙසු දුම්රිය දෙක යාපනය සහ වව්නියාව දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතයි.
බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් අවසන් කරන දුම්රිය ගණන හයක්.
ඉන් පහක් මරදාන දක්වාද, එක් දුම්රියක් වව්නියාව දක්වා ද ගමන් කරනවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම දුම්රිය පාලම වන වටගම පාලම මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ පවතින අතර, එහි දිග මීටර 1500ක්.

Your Comments