මහ මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කළ පෙත්සම 9 වන දිනටත් සලකා බැලීම අද

31

ජුනි 20 වන දා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමට නිකුත් කල ගැසට් නිවේදනය සහ ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් නිකුත් කල ගැසට් නිවේදනය අභියෝගයට ලක්කරමින් ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් වැඩිදුර සලකා බැලීම 9 වන දිනයටත් ආරම්භ වී තිබෙනවා.
ඒ අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේයි.
අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, බුවනෙක අලූවිහාරේ, සිසිර ද ආබෘ, ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන සහ විජිත් මළල්ගොඩ යන මහත්වරුන් ගෙන් සමන්විත පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ පෙත්සම් සලකා බැලීම මේ වනවිට සිදුවන්නේ.

Your Comments