මහ මැතිවරණ දිනයට එරෙහි පෙත්සම් සලකා බැලීම යළි හෙටට කල් යයි

14

පාර්ලිමේන්තුව යලි කැදවන ලෙස ඉල්ලා සහ ජුනි විසි වනදාට යොදා ඇති මහ මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සම් සලකා බැලීම හෙට දිනය දක්වා යළි කල් තබා තිබෙනවා.
ඒ, අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ මෙම පෙත්සම් අද 4 වන දිනටත් සලකා බැබීමෙන් අනතුරුවයි.
ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 10 ට පෙත්සම් විභාගය යළි ආරම්භ වනු ඇති.

Your Comments