මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ දෙවන දිනය අද

13

මහ මැතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ දෙවන දිනය අදයි.
ඒ අනුව පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 4 දක්වා තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව හිමි වනවා.
අද දිනයේ දී සියලුම පොලිස් ස්ථාන, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය අංශ සහ සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාලවල හැර සෙසු රාජ්‍ය ආයතනවල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට හැකියි.
මෙවර මහමැතිවරණයට අදාලව තැපැල් ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට රාජ්‍ය සේවකයන් හත්ලක්ෂ පන්දහස් අසුපහක් සුදුසුකම් ලබා සිටිනවා.
මේ අතර, රාජාංගණය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කල් දැමුණු තැපැල් ඡන්දය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා හෙට මැතිවරණ කොමිසම රැස්වනවා.

Your Comments