මහ මැතිවරණයෙන් පසුව නිදහස් පක්ෂය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙනයාමට කටයුතු කරනවා

12

මහ මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරන බව එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.
කුරුණැගල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවෙත අදහස් දක්වමිනුයි හෙතෙම ඒ බව කියා සිටියේ.
රුපියල් පන් දහසේ දීමනාව සම්බන්ධයෙන් ද දයසිරි ජයසේකර මහතා අදහස් පළ කළා.

මේ වැඩදුරටත් අදහස් දැක්වූ නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා.

Your Comments