මහ මැතිවරණයට එරෙහි පෙත්සම සලකා බැලීම හෙටට කල් යයි

18

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ජුනි මස 20 වන දා පැවැත්වීමේ ගැසට් නිවේදනයට එරෙහිව ගොනු කෙරුණු මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් වැඩිදුර සලකා බැලීම හෙට දින දක්වා කල්තැබීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අද තෙවන දිනටත් එය සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.
මේ අතර වර්තමානයේ උදාවී ඇති තත්ත්වය මත ජුනි මස 20 දා මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට ප්‍රායෝගිකව හැකියාවක් නොමැති බවයි මැතිවරණ කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨධිකරණයට අද දැනුම් දුන්නේ.

Your Comments