මහ කන්නයේ වී අස්වනු නෙලීම ඇරඹෙයි

6

මහ කන්නයේ වී අස්වනු නෙළීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.
හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ දුමින්ද ප්‍රියදර්ශන මහතා සඳහන් කළේ, මේ වනවිට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වී අස්වනු නෙළීම ආරම්භ වී ඇති බවයි.
මෙම මාසයේ අවසන් සතිය වනවිට අම්පාර ඇතුළු තවත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වී අස්වනු නෙළීම ආරම්භ වන බව ද ඔහු කියා සිටියා.
දුමින්ද ප්‍රියදර්ශන මහතා සඳහන් කළේ, වී අස්වනු නෙළීම ආරම්භ වීමත් සමග මේ වන විට ඉහළ ගොස් ඇති සහල් මිල යළි පහළ යනු ඇති බවයි.
මේ වනවිට සහල් මිල ඉහළ මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් සම්බා හා නාඩු සහල් සඳහා රුපියල් 98 ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments