මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාල 25ක් පිහිටුවන බව ඇමති බන්දුල කියයි

34

දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාල 25ක් පිහිටුවන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ හෝමාගම ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින්.

 

Your Comments