මහවැලියත් සිඳී යමින්… !

46

මධ්‍යම කඳුකරයට පවතින දැඩි වියලි කාලගුණය හේතුවෙන් ජල මූලාශ්‍ර සිඳී යමින් පවතිනවා.

ප්‍රදේශයේ ළිං ඇතුළු දිය උල්පත් සිඳී යමින් පවතින අතර මහනුවර ප්‍රදේශයේ නළ ජලය නොමැති ගම්මානවල ජනතාව දැඩි පානීය ජල අර්බුදයකටද මුහුණ දී සිටියි.

මධ්‍යම කඳුකරයේ ප්‍රධාන ජල ධාරාව වන මහවැලි ගඟද සිඳී යමින් පවතී.

පොල්ගොල්ල ජලාශය වෙත මහවැලි ගඟ ඔස්සේ ලැබෙන ජල ධාරිතාවය බෙහෙවින් අඩු වී තිබීම හේතුවෙන් පොල්ගොල්ල ජලාශය මගින් වික්ටෝරියා ජලාශය වෙත ජලය මුදා හැරීම නවතා තිබෙනවා.

බෝවතැන්න ජල විදුලි බලාගාරය සඳහා ජලය ලබා දීමද සීමා වී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

වික්ටෝරියා ජලාශය කරා යන පොල්ගොල්ල ජලාශය ආශ්‍රිතව සහ තැන්නේකුඹුර පාලම ආශ්‍රිතව මහවැලි ගඟ අද (02) සවස දිස් වූ අයුරු…

(මොහොමඩ් ආසික්)

Your Comments