මහජන බැංකුව පුද්ගලීකකරණය කරයි ද?

21

මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණයට සැරසෙන බවට පළවු මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශ්‍ය සඳහන් කළේ ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ හා ඔවුන්ට සම්බන්ධ බැංකු වෘත්තිය සමිති ප්‍රධානින් උපුටා දක්වමින් පළ වු පුවත මහජනතාව නොමග යවන අසත්‍ය පුවතක් බවයි.

ගිණුම් හිමියන්ට කොටස් ප්‍රාග්ධනය ලබා දෙන බව කියමින් රජය විසින් මහජන බැංකුව පෞද්ගලිකකරණය කිරීමට සැරසෙන බවට ජාතික පුවත්පත්වල පළ වූ වාර්තා ද්වේශසහගත අරමුණකින් පළ කරන ලද පුවතක් බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්.

ප්‍රාග්ධන ඌණතාවක් ඇති බව හුවා දක්වමින් මහජන බැංකුවේ කොටස් විකුණා දැමීමට රජය උත්සහ දරන බවටයි පසුගිය දිනවල වාර්තා පළව තිබුණේ.

Your Comments