මරදානේදී අනතුරට ලක්වූ සුපිරි මෝටර් රථයේ කේරළ ගංජා කිලෝ 68ක්

60

මරදානේදී අනතුරට ලක්වූ සුපිරි මෝටර් රථයක් තුළ තිබී කේරළ ගංජා කිලෝ 68ක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

අද අලුයම 3.30ත්- 4.00ත් අතර කාලයේ සුපිරි මෝටර් රථය මරදාන දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ මගී පාලමේ ගැටී තිබෙනවා.

,ඒ පිළිබඳ ලද තොරතුරකට පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් එම ස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේ ගැටුණු මෝටර් රථයෙන් පැමිණි පිරිස, පලාගොස් තිබෙනවා.

රථය පරීක්ෂා කිරීමේ දී කේරළ ගංජා කිලෝ 68ක් සොයා ගැනුණා.

එහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 70ක්.

Your Comments