මරණ දඬුවම ගැන එජාපය පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලයි

17

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සඳහා මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලා සිටීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් මහතා සඳහන් කළේ මරණ දඬුවම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ල වන බලපෑම් පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කිරීමේ අවස්ථාව පවතින බවයි.

එහිදී පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පාර්ශවයන්ගේ අදහස් විමසීමේ හැකියාව පවතින බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

Your Comments