මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන ජවිපෙන් ප්‍රකාශයක්

62

පුද්ගල අවශ්‍යතා මත මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.

එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලීන්ද ජයතිස්ස මහතා පැවසුවේ මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය පිළිබඳව ලබන සතියේ දී පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමු කරන බවයි.

Your Comments