මරගල රක්ෂිතයේ ගින්නක්

10

මොණරාගල මරගල රක්ෂිතයේ ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීන් සහ යුධ හමුදා නිලධාරීන් එක්ව ගින්න මැඩපවත්වමින් සිටින බවයි නිව්ස් 24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නැහැ.

Your Comments