මන්නාරම සමූහ මිනී වළ ගැන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම බදාදා දිනට පමණයි

15

මන්නාරම සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවු සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම බදාදා දිනට පමණක් සීමා කරන ලෙසට මන්නාරම නව මහේස්ත්‍රාත් ටි.සරවනරාජා මහතා නියෝග කර තිබෙවනවා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන මන්නාරම රෝහල් විශේෂ අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරීන් සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ අදාළ නියෝගය එම කරුණු ලබා දීම සෑම බදාදා දිනකම උදැසන 10.30 සිට 11.00 දක්වා පමණක් සිදුකිරීමට නියෝග ලැබී ඇති බවයි.
වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ සිදුකළ යුතු බැවින් සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු මන්නාරම අධිකරණයේ රෙජිස්ටාර්වරයාගෙන් ලබා ගන්නා ලෙසටයි  මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ.
වර්තමානය වන විට මන්නාරම සමූහ මිනිවළ තුළින් දින 69 ක කාලයක් කැනීම් කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි තොරතුරු එළැඹෙන බදාදා දින නිකුත් කරන බවද සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments