මන්නාරම සමූහ මිනී වළේ කැණීම් තාවකාලිකව නවතා දැමේ

32

මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ කැණීම් කටයුතු ලබන 22 වනදා සිට තාවකාලිකව නවතා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම සොයා ගැණුනු මිනිස් අස්ථි කොටස් පරීක්ෂණ කිහිපයක් සඳහා එළඹෙන 23 වනදා ඇමරිකාවට රැගෙන යාමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

එහිදී කාලනිර්ණය කිරීමේ කටයුතු ද සිදු කිරීමට නියමිත බව සඳහන්.

එහි කැණීම් කටයුතු භාරව සිටින විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ සමූහ මිනීවලේ කැණීම් කටයුතු යළි ලබන 30 වනදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි.

මේ වන විට දින 132ක් කැණීම් කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා.

එහිදී අස්ථි කොටස් 300ක් පමණ සොයා ගැණුනා.

එහි සාම්පල ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා හි රසායනාගාරයක් වෙත රැගෙන යාමට නියමිතයි.

Your Comments