මන්නාරම සමූහ මිනී වළෙන් සොයා ගත් මිනිස් අස්ථි අමෙරිකාවට

77

මන්නාරම, පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයේ ඇති සමූහ මිනීවලෙන් සොයා ගත් මිනිස් ඇටසැකිලි කොටස් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා අමෙරිකාවට යැවීමට නියමිතව තිබෙනවා.
එම පරීක්ෂණවලින් ඊයේ වන විට සිරුරු ඇටසැකිලි 232 ක් හමුවී ඇති බවයි පරීක්ෂණ මෙහෙයවන විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ.
අදාළ සිරුරු අස්ථි තමන්ගේ භාරය යටතේ මන්නාරම අධිකරණ සංකීර්ණයේ විශේෂිත කුටියක තැන්පත් කොට ඇති බව ද හෙතෙම සඳහන් කළා.
 

Your Comments