මන්නාරම සමූහ මිනී වලෙන් මිනිස් සිරුරු කොටස් 44ක අස්ථි කොටස්
මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

91

මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැගිල්ල පිහිටි ස්ථානයෙන් හමුවූ සමූහ මිනීවල තුළින් මිනිස් සිරුරු 44කට අදාළ අස්ථි කොටස් මේ වන විට හමුව ඇති බව විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී එස්.රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
එමෙන්ම අදාළ ස්ථානය ආසන්නයේ භූමිය ද පරීක්ෂා කිරීම දෙවන අදිරය යටතේ සිදු කිරීමට නියමිත බවයි හෙතෙම සඳහන් කරන්නේ.
දින 37 ක කාලයක් පුරා සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණවදී මෙම අස්ථි කොටස් සොයා ගැනුණා.
මේ අතර යාපනය කල්වියන්කාඩු ප්‍රදේශයේ ජල නල පද්ධතියක් සකස් කිරීමේදී පොලව යට තිබී මිනිස් අස්ථි කොටස් කිහිපයක් සොයා ගෙන ඇති බව යාපනය ආරක්ෂක අංශ පවසනවා.

Your Comments