මන්නාරමෙන් 294කගේ සම්පූර්ණ අස්ථි හමුවෙයි

29

මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැගිල්ල තිබූ ස්ථානයෙන් හමුවූ සමූහ මිනීවල කැණීම් කටයුතුවලදී පුද්ගලයන් 294 දෙනෙකුට අයත් සම්පූර්ණ අස්ථි කොටස් හමුව තිබෙනවා.

මෙම අස්ථි කොටස් කාබන් පරීක්ෂණයක් මගින් කාල නිර්ණය කර ගැනීම සදහා මේ මස 23 වනදා අමෙරිකාව වෙත රැගෙන යාමට නියමිතයි.

මේ එහි පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරි ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා.

මෙම සමූහ මිනීවල සුසාන භූමියක් හෝ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායට අනුව මිනිස් සිරුරු මිහිදන් කල ස්ථානයක් බවට නිගමනය කළ හැකි කිසිදු සාක්ෂියක් හමුවී නොමැති බවද පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරි ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දුන්නා.

එමෙන්ම යම් විශේෂ හේතුවක් මත පුද්ගලයන් සමූහයක් මිහිදන් කළ බවට වන කිසිදු ලේඛණයක් ප්‍රදේශයේ අදාල රාජ්‍ය ආයතනවල සටහන් කර නොමැති බවට තහවුරු වී ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

Your Comments