මන්නාරමින් තවත් ඇටසැකිලි 30 ක් සහ අස්ථි කොටස් තොගයක් හමුවෙයි

78

මන්නාරම නගරයේ සිදු කළ කැනීමකින් මිනිස් ඇටසැකිලි 30 ක් සහ අස්ථි කොටස් තොගයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

මන්නාරම සතොස ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම සඳහා පොළව කැනීමේදී අස්ථි කොටස් කිහිපයක් සොයාගනු ලැබුවේ පසුගිය වසරේ දීයි.

අනතුරුව පස් කැනීම් සිදු කළ පුද්ගලයා ඒ පිළිබඳ පොලීසියට පැමිණිලි කර තිබුණා.

ඒ අනුව, පොලීසිය සිදු කළ පරීක්‍ෂා කිරීම්වලින් අනතුරුව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් පසු අදාළ ඉදිකිරීම් අත්හිටුවීමටයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ.

පුරා විද්‍යාඥයින්ගේ සහ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් ද සමන්විත කණ්ඩායමක් යළි එහි කැනීම් ආරම්භ කළේ මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලබාදුන් නියෝගයකට අනුවයි.

ඒ අනුව කැනීම් ආරම්භ කර අදට දින 22 ක් ගතවනවා.

ඒ අනුව, මිනිස් ඇටසැකිලි 30 ක් සහ අස්ථි කොටස් තොගයක් හමු වී ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව නිෂ්චිත ප්‍රකාශයක් සිදු කර නොහැකි බව ද පරීක්‍ෂණ කණ්ඩායම කියා සිටියා.

Your Comments