මන්ත්‍රී රංජන්ට ආණ්ඩුවෙන් අභියෝගයක්

30

ආණ්ඩුවේ සම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාට අභියෝගයක් එල්ල කළා.
ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්
අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින් මෙන්ම හිටපු අමාත්‍යවරුන් නඩු සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ දුරකථන සංවාදවල හඬ පට ඇති බවට ඔප්පු කර පෙන්වන ලෙසටයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ මහතා අභියෝග කලේ.

Your Comments