මද්‍රසා පාසල් අමාත්‍යංශයට ගැනීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

12

මද්‍රසා පාසල් රජයට පවරා ගැනිම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් සාකච්ඡා කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා පවසනවා.

විශේෂ සාකච්ඡාව ඊයේ පැවැත්වුණේ අරලියගහ මන්දිරයේ දීයි.

මේ , සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍යයට අදහස් දැක් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා.

Your Comments