මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවන පුද්ගලයින්ගේ ඉහළ යෑමක්

14

මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබෙන බව අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය පවසනවා.

එම මණ්ඩලය කියා සිටියේ වසරක් පාසා එම සංඛ්‍යාවේ ඉහළයාමක් දක්නට ලැබෙන බවයි.

ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දිනය අදට යෙදී ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බව ද අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව, අද සිට සතියක කාලයක් මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී සතිය ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

Your Comments