මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

17

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සහ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායම් දිවයිනේ හඳුනාගත් ප්‍රදේශ කරා යොමු කරන බව නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ පොලීසිය සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන්ගෙන් එම කණ්ඩායම් සමන්විත වන බවයි.

පසුගිය කාලයේ සිදු වූ ඝාතන රැසකට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සහ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් සම්බන්ධ බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

Your Comments