මත්උදුවර මැඩලීමට ත්‍රිවිධ හමුදාවට බලතල

37

මත්ද්‍රවය පාලනය කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවන්ගේ සක්‍රීය දායකත්වය ලබාගැනීම පිණිස යම් නිශ්චිත කාලයකට ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙත නීතිපතිවරයා විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන ඇතැම් බලතල පැවරෙන ලෙස මත්ද්‍රවය පාලනය පිළිබඳ විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වූ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා ඒකාබද්ධව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබුණා.
මත්ද්‍රවය ජාවාරම සාර්ථකව මැඩපැවැත්වීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සක්‍රීය දායකත්වය වැඩි වශයෙන් ලබාගැනීම මෙම යෝජනාවෙන් බලපොරොත්තු වනවා.

 

Your Comments