මඩකලපුව ‘විශ්වවිද්‍යාලය’ ගැන කෝප් කමිටුවෙන් පරීක්ෂණයක්

36

‘බැටික්ලෝ කැම්පස් ශ්‍රී ලංකා’ නමින් මඩකලපුවේ පිහිටි ‘විශ්වවිද්‍යාලය’ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ලබන 21 වැනි දා අදාළ පාර්ශව කමිටුව හමුවට කැඳවා ඇති බවයි එහි සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා සඳහන් කළේ.

මේ අතර අදාළ විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන අධ්‍යයනයේ වාර්තාව ලබන මස මුල් සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව කියා සිටියා.

මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, එම විශ්වවිද්‍යාලය නිරීක්ෂණය කිරීමට ද උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව තීරණය කර ඇති බවයි.

Your Comments