බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්වරයා ඉල්ලා අස්වෙයි

58

බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් නිමල් කොටවිලගෙදර මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා.

NEWS24 කළ විමසීමකදී ඔහු සදහන් කළේ සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වෙත භාරදුන් බවයි.

ඒ අනුව, නිමල් කොටවිලගෙදර මහතා පසුගිය 30 වනදා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදී තිබෙනවා.

ඔහු මේ වන විට සමෘද්ධි දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන බව ද සඳහන්.

Your Comments