බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැසි රහිත වියළි කාළගුණ තත්ත්වයක්

43

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැසි රහිත වියළි කාළගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
පෙරවරු සහ පස්වරු කාලයේදී දැඩි ශීත කාළගුණ තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.
කෙසේ වෙතත් නැගෙනහි පළාතේ මෙන්ම බදුල්ල සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැකි බව ද සදහන්.

Your Comments